๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

พระคาถาเปิดตาปัญญา : สุนทรีวาณีมุนินทะ วะทะนัม พุชะ

คัพพะ สัมคะวะ สุนทรี

ปราณีนัง สะระณัง วาณี

มัยหัง ปินะยะตัง มะนัง


พระธรรมคำสั่งสอน ซึ่งล้วนอุบัติจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอันมีความงา มล้ำเลิศประดุจนางฟ้าซึ่งถือกำเนิดจากดอกบัวการเอ่ยว าจานี้ ย่อมยังจิตใจข้าพเจ้า ให้แช่มชื่นเบิกบานแจ่มใส


พระคาถาเปิดตาปัญญา : สุนทรีวาณี เมื่อกล่าวพระคาถานี้แล้วจะมีความจำแม่นยำ คิดอะไรแจ่มใสทะลุปรุโปร่ง มีปัญญา มีสมาธิ มีความสุข คลายความประหม่าเมื่อต้องพูดท่ามกลางหมู่คน สร้างให้เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูด
.
คำว่าสุนทรี แปลว่างาม วาณี แปลว่านางฟ้า นัยยะสำคัญของพระคาถานี้ นอกจากจะได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้ว จะรวมคุณของบิดามารดาด้วย เนื่องจากเป็นคาถาที่ชูความเป็นแม่ของทุกคน ผู้ที่สวดจะได้รับความคุ้มครองพิทักษ์รักษาจากนางฟ้า เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลาย ท่านได้รับคำสรรเสริญนี้ จะมีความเบิกบาน กระแสจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจะส่งกลับมายัง ผู้เจริญคาถานี้
.
ที่มา เป็นคาถาโบราณตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชก าลที่ 3 (วัดราชสิทธาราม) ซึ่งใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ท่าน จะต้องเรียนคาถานี้ ไม่ว่าจะเรียนทางด้านปริยัติ หรือ ปฏิบัติ ซึ่งในอดีตตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาบที่ 5 ก็ได้เคยทรงเจริญพระคาถานี้ สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสระเกศ ก็ได้ถวายให้รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเจริญพระคาถานี้ด้วย
.
.
ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบ จาก rinnn
.
.

ไม่มีความคิดเห็น: